Uniqa - limity plnění

Komplexní cestovní pojištění od pojišťovny Uniqa má tento rozsah plnění:

 

Tabulka tarifů a pojistných částek
K5S
K5S+
Pojištění léčebných výloh
5 000 000,-Kč
5 000 000,-Kč
Pojištění asistenčních služeb
5 000 000,-Kč
5 000 000,-Kč
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění
5 000 000,-Kč
5 000 000,-Kč
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:
 
 
- náklady na repatriaci pojištěného
5 000 000,-Kč
5 000 000,-Kč
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného
5 000 000,-Kč
5 000 000,-Kč
- náklady na vyslání opatrovníka
100 000,-Kč
100 000,-Kč
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty
100 000,-Kč
100 000,-Kč
- náklady vzniklé zmeškáním odjezdu veřejného dopravního prostředku
100 000,-Kč
100 000,-Kč
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování
100 000,-Kč
100 000,-Kč
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů
100 000,-Kč
100 000,-Kč
- zachraňovací náklady
1 500 000,-Kč
1 500 000,-Kč
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu
100 000,-Kč
100 000,-Kč
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému
100 000,-Kč
100 000,-Kč
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel
5 000,-Kč
5 000,-Kč
- náklady vzniklé zpožděním letu
5 000,-Kč
5 000,-Kč
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu
150 000,-Kč
150 000,-Kč
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu
300 000,-Kč
300 000,-Kč
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc)
300,-Kč/den
300,-Kč/den
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby
1 000 000,-Kč
1 000 000,-Kč
Připojištění zavazadel
15 000,-Kč, 5.000,-Kč/ks
15 000,-Kč, 5.000,-Kč/ks
Pojištění stornovacích poplatků – 80% max však do výše poj.plnění
10 000,-Kč
25 000,-Kč
Připojištění zimních sportů
NE
ANO
Připojištění nebezpečných sportů
NE
NE

Cena pojištění K5S

33,-/den/dospělá osoba

23,-/den/dítě do 15 let

Při ceně zájezdu, pojištění K5S+, nad 13 000 Kč, příplatek 10 Kč/den.