Info - Maďarsko

Základní info o teritoriu:

Oficiální název: Maďarsko

Rozloha: 93 030 km2

Počet obyv: 9 960 tis.

Hlavní město: Budapešť

Měna: Forint (HUF)

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Velvyslanectví České republiky v Maďarsku

Cseh Köztársaság Nagykövetsége

Rózsa utca 61., 1064 Budapest

Telefon +361/4625010,11, sekret.-4625013, 12, KO-4625014, 25, 26, konzul-4625024, OEÚ-4625038, hospodář-4625020 účečtní 4625021
Fax +361/3519189, KO-4625054, OEÚ-4625053, HÚ-4625055
Nouzová linka +36/309247081
E-mail budapest@embassy.mzv.cz
Konzulární úsek czech.embassy@t-online.hu
Ekonomický úsek commerce_budapest@mzv.cz
Web: www.mzv.cz/budapest
Vedoucí úřadu Ing. Helena BAMBASOVÁ
Funkce velvyslanec
Diplomatická působnost diplomatická a konzulární pro Maďarsko
Časový posun 0 hod
Provozní hodiny úřadu pondělí - pátek 07.45 - 16.15

 

Konzulární oddělení velvyslanectví České republiky v Maďarsku

Szegfű utca 4., 1064 Budapest

Telefon sekretariát +361/4625014, vízový úsek-4625025, 4625026, 4625027, 3521823, konzul-4625024
Fax +361/3519189, KO-4625054, OEÚ-4625053, HÚ-4625055
E-mail budapest@embassy.mzv.cz
Konzulární úsek czech.embassy@t-online.hu
Web: www.mzv.cz/budapest
Časový posun hod

České centrum v Maďarsku

Szegfű utca 4., 1063 Budapest

Telefon +361/4625066
Fax +361/3519188
E-mail ccbudapest@czech.cz
Web: www.czechcentres.cz/budapest
Vedoucí úřadu Michal ČERNÝ
Funkce ředitel ČC
Časový posun 0 hod
Provozní hodiny úřadu pondělí - čtvrtek 08.30 - 16.00
pátek 08.30 - 14.00

Občan České republiky může cestovat do Maďarské republiky (MR) na základě platného cestovního pasu nebo platného občanského průkazu.
Děti mohou cestovat s vlastním cestovním dokladem.Bez vlastního cestovního dokladu dítě může cestovat jen s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsáno.

Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem mladším 15 let, pak doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče.

Ztrátu dokladů je občan povinen nahlásit u maďarské policie, kde obdrží protokol o ztrátě. Poté je možné se obrátit na Zastupitelský úřad ČR (Budapest VI., Rózsa u. 61.), který za účelem návratu do ČR vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázové cestě do ČR.

Řidiči motorových vozidel potřebují platný český řidičský průkaz a technický průkaz vozidla. Pokud nejsou majiteli vozidla, se kterým cestují, doporučujeme vzít sebou úředně ověřené zplnomocnění k používání svěřeného vozidla.

Specifika země
Na maďarské straně hraničního přechodu věnujte pozornost informační tabuli, která Vás informuje o základních pravidlech silničního provozu týkajících se omezení rychlosti. Vozidlo musí být mimo města osvětleno celoročně, za každého počasí. Dětské sedačky jsou povinné, každá osoba v autě musí být bezpečně připoutána.
Za použití dálnic jsou zavedeny dálniční poplatky.

Od 1. července 2011 se mění v Maďarské republice Zákon č. I. z roku 1988 o pravidlech silničního provozu. Za dopravní přestupky: překročení povolené rychlosti, nepoužívání bezpečnostních pásů, nezastavení na zákazu pokračování v jízdě a řízení pod vlivem alkoholu může být uložena pokuta.

Příslušník oficiálního úřadu může při kontrole na místě vyměřit – bez vynesení úředního rozsudku – pokutu ve výši od 10.000,- do 300.000,- HUF (1000-30.000,-CZK).

Do doby, než bude zaplacena vyměřená pokuta, resp. zaplacená garance finanční pohledávky, může být vozidlo – bez zvláštního úředního usnesení – zadrženo!!!

Další informace naleznete na webových stránkách www.mzv.cz/budapest

Bezpečnostní situace
Na maďarských frekventovaných dálnicích byly zaznamenány případy okradení českých občanů. Skupina zlodějů zastavuje auta přímo na dálnici, nebo si vyhlédne oběť na odpočívadle. Snaží se vylákat řidiče z auta (např. vypustí vzduch z pneumatiky ) a když řidič vystoupí, druhý člen skupiny ukradne věci volně položené na sedadlech auta (tašky, peněženky).
Budapešť je velkoměsto, ve kterém je bezpečnostní situace srovnatelná s Prahou. Je třeba dávat pozor zejména na kapesní krádeže. Další informace naleznete na vebových stránkách www.mzv.cz/budapest

Doporučení turistům
Pokud někdo ztratil cestovní pas nebo občanský průkaz (nebo byl okraden), událost se nejdřív musí nahlásit na policii, kde obdrží protokol o ztrátě, bude sepsán protokol v přítomnosti tlumočníka. Poté se může dostavit se dvěmi fotografiemi na konzulární oddělení ZÚ pro náhradní cestovní doklad.

Důležitá telefonní čísla:
Policie: 107 nebo 112
Záchranka: 104
Hasiči: 105