Info - Holandsko

Základní info o teritoriu:

Oficiální název: Nizozemské království

Rozloha: 41.527 km2

Počet obyv.: 16,575 mil.

Hlavní mšsto: Amsterdam

Měna: Euro

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

 

Velvyslanectví České republiky v Nizozemsku

Embassy of the Czech Republic

Paleisstraat 4, 2514 JA Den Haag

Telefon +3170/3130031, sekretariát +3170/3130011, KO +3170/3130018
Fax +3170/3563349, KO +3170/3560163
Nouzová linka +31/641/315128
E-mail hague@embassy.mzv.cz
Konzulární úsek consulate_hague@mzv.cz
Ekonomický úsek commerce_hague@mzv.cz
Web: www.mzv.cz/hague
Vedoucí úřadu JUDr. Jaroslav HORÁK
Funkce velvyslanec
Diplomatická působnost diplomatická a konzulární pro Nizozemské království včetně Nizozemských Antil, ostrov Aruba
Časový posun 0 hod
Provozní hodiny úřadu pondělí - pátek 08.30 - 17.00
pondělí - pátek 09.00 - 12.00

 

České centrum v Nizozemsku

Westersingel 9, 3014 GM, Rotterdam, 3014 GM Den Haag

Telefon +3110/2251713
E-mail cchaag@czech.cz
Web: www.czechcentres.cz/hague
Vedoucí úřadu Hana SCHENKOVÁ
Funkce od 1.4.2011 pověřena řízením
Časový posun 0 hod
Provozní hodiny úřadu pondělí - pátek 09.00 - 16.00

 

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. K opuštění území ČR k cestě do států EU lze jako cestovní doklad použít občanské průkazy se strojově čitelnými údaji pokud nemají oddělenu vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu).
Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Z toho vyplývá, že občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, musí cestovat s vlastním cestovním pasem, nemůže cestovat pouze na základě zápisu v občanském průkazu. Vzhledem k tomu, že zápis dítěte do cestovního dokladu rodiče podle českých právních předpisů neobsahuje fotografii dítěte, doporučuje se vybavit dítě starší 10 let vlastním cestovním dokladem. Podrobnější informace najdete na www.mvcr.cz– Služby pro veřejnost – Osobní doklady.Při cestě motorovým vozidlem může být od občanů ČR požadován platný řidičský průkaz, technický průkaz od motorového vozidla a zelená karta.

Pro vstup na zámořská území Nizozemska v Karibiku (Bonaire, Svatý Eustach, Saba, Aruba, Curacao, Svatý Martin) je nutný cestovní pas, vízum k pobytu do 90 dnů není potřeba. Doporučuje se před cestou ověřit u zastupitelského úřadu Nizozemska, zda se podmínky pro přicestování nezměnily.

 

Občan ČR nepotřebuje ke vstupu na území Nizozemska vízum ani pobytové povolení (platí čl. 18 Smlouvy o založení Evropského společenství, podle něhož má každý občan EU právo svobodně se pohybovat na území členských států).
Občané ČR mohou pobývat na území Nizozemska bez registrace pobytu max. 3 měsíce. Při déletrvajícím pobytu je potřebné přihlásit se na příslušném obecním úřadu (Gemeente) a vyřídit si pobytovou kartu u Imigračního úřadu. Podrobné informace najdete na www.ind.nl

Důležitá telefonní čísla (na území Nizozemska):

Policie, záchranka, hasiči 112
Místní policie 0900 8844
Pobřežní hlídka 0900 0011
Lékařská pohotovost 0900 1515
Voda, elektrika, atd. 0800 9009