Info - Francie

Základní informace o teritoriu

Oficiální název státu: Francouzská republika (République française).

Rozloha: Kontinentální Francie se rozkládá na 551 602 km2. Včetně zámořských departementů a území pak Francie měří 675 417 km2.

Hlavní město: Paříž

Měna: Euro

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

 

Velvyslanectví České republiky ve Francii

Ambassade de la République Tchéque

15, Avenue Charles Floquet, 75007 Paris

Telefon +331/40651300, sekretariát vv.-40651301, sekretariát dipl.-40651303, OEÚ-40651315
Fax sekret.dipl. +331/40651313, OEÚ-40651316, sekret.vv-40651332
Nouzová linka +33/607764394
E-mail paris@embassy.mzv.cz
Ekonomický úsek commerce_paris@mzv.cz
Web: www.mzv.cz/paris
Vedoucí úřadu JUDr. Marie CHATARDOVÁ
Funkce velvyslanec
Diplomatická působnost diplomatická a konzulární pro Francouzskou republiku a Monacké knížectví
Časový posun 0 hod
Provozní hodiny úřadu pondělí - pátek 09.00 - 13.00, 14.00 - 18.00
úřední hodiny pro veřejnost: pondělí - pátek 09.00 - 13.00, 14.00 - 18.00

 

Konzulární oddělení velvyslanectví České republiky ve Francii

18, rue Bonaparte, 75006 Paris

Telefon +331/44320200, přímé spojení +33/1/44320207, 205, přímá linka ved.KO +33/1/44320209
Fax +0331/44320212
E-mail consulate.paris@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/paris konzulární informace
Vedoucí úřadu Magda KUNCLOVÁ
Funkce vedoucí úřadu : konzul
Časový posun hod
Provozní hodiny úřadu . .
úřední hodiny pro veřejnost: pondělí - středa, pátek 09.00 - 12.00

 

Honorární konzulát České republiky ve Francii

2 rue Baldung Grien, 67000 Strasbourg

Telefon +33 / 6 78 93 62 34
Fax +33 / 3 88 36 47 01
E-mail strasbourg@honorary.mzv.cz
Vedoucí úřadu François SIMONNET
Funkce honorární konzul
Diplomatická působnost konzulární obvod: region Alsace (departementy Haut-Rhin, Bas-Rhin)
Časový posun hod
Provozní hodiny úřadu středa 15.00 - 17.00

 

Honorární konzulát České republiky ve Francii

31 boulevard Gabriel Guist´Hau, 44000 Nantes

Telefon +33/2 51 82 85 91
Fax +33/2 51 82 85 26
E-mail consulat-republiquetcheque@orange.fr
Vedoucí úřadu Pan Patrick GUÉNET
Funkce honorární konzul
Diplomatická působnost konzulární obvod: regiony Pays-de-la-Loire a Bretagne (departementy Cotes-d´Armor, Finistere, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Sarthe, Vendée)
Časový posun 0 hod
Provozní hodiny úřadu pondělí, čtvrtek 09.30 - 12.30, 14.00 - 16.00

 

Honorární konzulát České republiky ve Francie

4 rue d´Angkor de Vauban, 13 006 Marseille

Telefon +33 / 9 63 40 16 77
Fax +33 / 4 91 81 81 67
E-mail marseille@honorary.mzv.cz
Vedoucí úřadu Dr. Pierre Paul ROBIN
Funkce honorární konzul
Diplomatická působnost konzulární obvod: departementy Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Gard, Lozere, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales, Vaucluse, Haute-Corse, Corse-du-Sud
Časový posun hod
Provozní hodiny úřadu pátek 09.00 - 13.00

 

Honorární konzulát České republiky ve Francii

7, rue des Vicaires, 59000 Lille

Telefon +33/3/20428434
Fax +33/3/20150657
E-mail lille@honorary.mzv.cz
Vedoucí úřadu Louis Arnaud LEFORT
Funkce honorární konzul
Diplomatická působnost území krajů Nord-Pas-de-Calais a Picardie
Časový posun 0 hod
Provozní hodiny úřadu pondělí - pátek 10.00 - 12.00

 

České centrum ve Francii

Centre Tcheque

18, rue Bonaparte, 75006 Paris

Telefon +331/53730022, 25
Fax +331/53730027
E-mail ccparis@czech.cz
Web: www.czechcentres.cz/paris www.centretcheque.org
Vedoucí úřadu Martin BONHARD
Funkce pověřena řízením
Časový posun 0 hod
Provozní hodiny úřadu úterý - pátek 13.00 - 18.00
čtvrtek 13.00 - 20.00
sobota 14.00 - 19.00

Celní a devizové předpisy:

Od celních poplatků je osvobozen neobchodní dovoz.
Podle nařízení č. 1889/2005 Evropského parlamentu a Rady, platného od 15. června 2007, se snížil na 10 000 EUR limit hotovosti převážené přes hranice Evropské unie bez povinnosti ohlásit tuto skutečnost celním orgánům. Hotovostí se rozumí jakákoli měna, šeky, cestovní šeky, peněžní poukázky směnitelné za hotové peníze, cenné papíry na doručitele a jiné snadno směnitelné hodnoty, ale také vysoce hodnotné komodity jako drahé kovy nebo drahé kameny.

Členské státy EU mají možnost upravit danou problematiku vnitrostátními předpisy. V případě Francie (čl. 464 a 465 francouzského celního zákoníku) jsou pravidla podstatně přísnější.

Povinnosti ohlásit hotovost nad 10 000 EUR celním orgánům podléhají všechny osoby překračující francouzské hranice (včetně občanů EU), a to bez ohledu na to, zda jde o vnitřní či vnější hranice EU.
Uvedený limit je stanoven na osobu pouze pro případ, že projíždí samostatně. Projíždí-li skupina lidí v příbuzenském vztahu nebo se
společným ekonomickým zájmem, platí limit pro celou skupinu dohromady.
Ohlášení je nutno provést osobně na celnici při vstupu do země či při výstupu z ní nebo písemně, a to nejpozději 15 dnů před překročením hranic na adrese:
SETICE
Service des titres du commerce extérieur
14 rue Yves Toudic
75010 PARIS
Francie
E-mail: ">finances.gouv.fr">dg-setice@douane.finances.gouv.fr.
K žádosti je třeba připojit obálku s adresou odesílatele. Podrobné informace a příslušný formulář (ke stažení zde: Declaration d´argent liquide 13426.pdf )jsou k dispozici na webových stránkách francouzské celní správy www.douane.gouv.fr , rubrika "Particuliers", článek Obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs.

Při cestování se psem, kočkou nebo fretkou je nutný Evropský pas vydaný a vyplněný veterinářem. Kromě toho musí být zvíře identifikovatelné buď tetováním nebo mikročipem a očkované proti vzteklině. Benzín lze převážet pouze v nádrži auta a v kanystru do množství 10l. Dovoz a vývoz zvířat, rostlin, léků (kromě těch, které odpovídají osobní potřebě), zbraní a uměleckých předmětů se řídí zvláštními předpisy. Před cestou doporučujeme informovat se u zastupitelského úřadu Francie v Praze a případně si vyžádat příslušná povolení.

 

Občan ČR může vstupovat na území kontinentální Francie, zámořských departementů a teritorií a ostatních členských států EU na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Při cestách do zámořských departemenentů a teritorií Francie se doporučuje dát přednost cestovnímu pasu před občanským průkazem (možnost mezipřistábní mimo území EU). Od 1.1.2006 platí, že k opuštění území ČR k cestě do států EU lze jako cestovní doklad použít občanský průkaz, pokud nemá oddělenu vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu).
Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. MV ČR tedy nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze.
Při cestě autem je nutný řidičský průkaz, technický průkaz (carte grise) a pojištění (carte verte).

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům:

Ve Francii platí od července 2005 druhý nejvyšší stupeň pohotovosti (z pěti možných) reagující na možnost teroristického útoku (v praxi představuje zvýšenou ostrahu veřejných budov a míst s větší koncentrací lidí). Tento stupeň je označen jako „velmi pravděpodobná hrozba". V posledních třech letech byla bezpečnostní opatření vyplývající z tohoto stupně pohotovosti již několikrát posílena. Velvyslanectví ČR ve Francii proto doporučuje českým občanům cestujícím do Francie, aby zejména na turistických místech, veřejných prostranstvích a v dopravních prostředcích dbali zvýšené opatrnosti.

Upozornění pro turisty cestující autem:
Pokuty za nedodržení pravidel silničního provozu jsou poměrně vysoké a musí být zaplaceny na místě. Jakákoliv snaha o snížení pokuty je bezpředmětná. Řízení pod vlivem omamných látek je trestné. Používání antiradaru je ve Francii zakázáno.

Dopravní nehody:
Ve Francii provádějí policejní orgány zápis okolností nehody pouze v případech, kdy došlo ke zranění či úmrtí. Při této příležitosti vyslechnou svědky, provedou základní konstatace a měření, sepíší protokol, ale nejsou kompetentní k určení viníka nehody. Účastníci nehody si poté mohou vyžádat protokol prostřednictvím příslušné prokuratury (protokol však bývá k dispozici až po několika měsících).
K nehodám, při kterých došlo pouze ke hmotným škodám, se policie nedostavuje (protokol tedy nesepisuje). O okolnostech nehody sepisují tzv. „Evropský protokol» o nehodě sami její účastníci. Formuláře protokolu mají standardní podobu v celé EU. Existuji i v češtině a jsou zpravidla k disposici v každé pojišťovně.
Při vyplňování protokolu je podstatné:
(1) přesně zachytit situaci na schématu v dolní části formuláře;
(2) zajistit, aby byla řádně vyplněna totožnost účastníků nehody a údaje k jejich pojištění;
/je tedy třeba žádat předložení oficiálních dokladů totožnosti účastníků nehody (občanského průkazu nebo pasu), řidičského průkazu a zelené karty; pokud předloženy nejsou, doporučuje se přivolat policii/;
(3) zapsat do formuláře protokolu jména a adresy svědků.
Protokol může být vyplněn i několika jazyky (např. jedním účastníkem česky a druhým francouzsky).
Pokud by druhá strana odmítla protokol podepsat, je též možné přivolat policii, nebo eventuelně vyplnit protokol s pomocí svědků. Doporučuje se dobře si situaci vyfotografovat.

Odškodnění:
Hmotné škody (pokud již nebyly hrazeny havarijním pojištěním) lze uplatnit buď u pojišťovny druhé strany ve Francii (francouzsky) anebo též u jejího zástupce v České Republice. Podrobnosti a kontakt si lze vyžádat u České kanceláře pojistitelů (www.ckp.cz).
Zkušenost ukazuje, že řešit škody na zdraví včetně úmrtí přímo ve Francii s pojišťovnou odpovědné osoby bývá někdy efektivnější a především rychlejší. Příslušná francouzská právní úprava je ve vztahu k obětem autonehod příznivá. Škody na zdraví nejsou hodnoceny podle předem stanového ceníku, ale jednotlivé případy jsou řešeny individuálně, a to dle zvyklostí a relevantních soudních precedentů.
Pro případ, kdy by bylo třeba řešit odškodnění soudní cestou, je žádoucí - vzhledem k tomu, že jde o specifickou a úzce vymezenou právní oblast - asistence advokáta se znalostí francouzského práva a francouzského prostředí. Poplatky za soudní řízení jsou ve Francii relativně nízké (několik desítek eur bez ohledu na výši sporu). Výše odměny služeb advokáta je srovnatelná s odměnou běžnou v České republice.

Nákladní kamionová doprava:
Porušení celních předpisů či ustanovení Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (Dohoda AETR) :
Stává se, že při mezinárodní kamionové dopravě je kamion zadržen, a to buď celní správou (celní přestupky) nebo policií (nedodržování ustanovení Dohody AETR). Konstatované přestupky bývají nejčastěji dvojího charakteru a mají dva následující důsledky:
(1) Pokud je přestupek malý, příslušný kontrolní orgán udělí blokovou pokutu (řádově do několika set eur), přičemž má možnost vozidlo zadržet do doby, než bude pokuta zaplacena. I kdyby byla pokuta uložena v rozporu s právním řádem, opravný prostředek je v praxi nedostupný.
(2) Pokud je přestupek závažnější, nebo se jedná o trestný čin, kontrolní orgán nařídí po konzultaci s prokuraturou zaplacení soudní jistoty (zpravidla ve výši několika tisíc eur). I v tomto případě je vozidlo zadrženo do doby, než je jistota uhrazena. Záležitost pak řeší soud. Postup je obvykle následující: Soud odsoudí pachatele (bez přítomnosti stran) k pokutě ve výši již zaplacené jistiny. Rozhodnutí soudu je pachateli zasláno doporučeným dopisem s doručenkou. Ten může proti rozhodnutí podat dovolání do 45 dnů od data doručení. Pokud tak učiní, je celá jeho kauza znovu posouzena, tentokrát za jeho přítomnosti, nebo za přítomnosti jeho advokáta. Tímto opravným prostředkem se v minulosti v mnoha případech podařilo původní rozhodnutí zrušit, nebo pokutu podstatně snížit.

Dne 5. ledna 2012 vstoupil v platnost dekret č. 2012-3 z 3. ledna 2012, kterým se mění „code de la route" (francouzský silniční zákon). Dochází ke zpřísnění sankcí za některá porušení pravidel silničního provozu a zavádějí se nové povinnosti. Dekret přináší tyto hlavní změny:
- Naprostý zákaz vlastnit, převážet a používat navigační zařízení upozorňující na umístění radarů měřících rychlost. Pokuta za nedodržení je 1500,-€ .
- Zvýšení pokuty za telefonování za jízdy z 35,- € na 135,-€.
- Zvýšení pokuty za sledování televize za jízdy ze 135,-€ na 1500,-€.
- Zvýšení pokuty za používání poznávací značky neodpovídající předpisům ze 68,-€ na 135,-€.
- Zvýšení pokuty za jízdu v odstavném pruhu z 35,-€ na 135,-€.
- Nově bude stejným způsobem pokutováno pouhé vjetí do odstavného pruhu.
Výnos francouzského ministerstva vnitra ze dne 3.1.2012 stanovuje nově povinnost pro řidiče motocyklů nad 125 cm3 nosit reflexní vesty. Tato povinnost bude v plném rozsahu platit od 1.1.2013.
Porušení shora uvedených povinností se samozřejmě odrazí v bodovém systému platícím pro francouzské ŘP. Cizinci jsou povinni udělené pokuty zaplatit na místě v hotovosti.

Odškodnění v případě fyzického násilí:
Francouzské zákony umožňují též odškodnění v případě úmrtí či poškození zdraví v důsledku prokázané agrese. Na odškodnění vzniká právo bez ohledu na to, zda byl viník vůbec nalezen a identifikován či zda je solventní. Odškodnění vyměřuje zvlášť k tomu ustavená soudní komise, která postupuje podle běžných zvyklostí a soudních precedentů. I v tomto případě se nicméně doporučuje asistence kvalifikovaného francouzského advokáta.

Trestní záležitosti:
Policie má právo zadržet osobu podezřelou ze spáchání trestného činu na dobu 24 hodin, tato doba může být prodloužena na základě rozhodnutí prokurátora až na 48 hodin (v případech podezření ze spáchání některých zvlášť závažných trestných činů i na dobu delší). Zadržený má možnost využít právní pomoci advokáta. Po uplynutí doby vazby je dotyčná osoba předvedena buď přímo před řádný soud, kde probíhá za přítomnosti jejího advokáta příslušné řízení, nebo je předvedena před vyšetřujícího soudce, který ji, též za přítomnosti advokáta, předběžně vyslechne a poté rozhodne o vyšetřovací vazbě. Vyšetřovací vazba může trvat i několik měsíců. Po jejím ukončení je obviněný postaven před řádný soud.
Úloha advokáta je v těchto případech od počátku velmi důležitá. Záležitost se navíc často komplikuje i jazykovou bariérou. Pokud si zadržený český občan nestanoví vlastního advokáta, je mu přidělen advokát ex offo (placený francouzským státem). K výslechům či soudnímu řízení je též přizván soudem placený překladatel, který se ale účastní pouze úkonů v rámci trestního řízení nebo výslechů. Je velmi obtížné žádat jeho přítomnost k jiným účelům, jako například k rozhovorům s advokátem. V takovém případě je samozřejmě nejpraktičtější použít služeb francouzského advokáta se znalostí českého jazyka, jeho služby, nejedná-li se o advokáta ex offo, je však třeba uhradit.

V Paříži a v dalších velkých městech a především ve středomořské oblasti je třeba dát pozor na krádeže. Není vhodné nechávat doklady a cenné věci na pláži a v zaparkovaných autech, nocovat na pláži.

Vzhledem k narůstajícímu počtu loupežných přepadení na jihu Francie v oblasti Provence, u benzínových stanic a na odpočívadlech dálnice A7, okolí měst Aix-en-Provence, Marseille, Nice, po celém jižním pobřeží Côte d´Azur turistům se nedoporučuje přespávat v zamknutých automobilech mimo kempy a ubytovací zařízení, neboť hrozí vysoké riziko přepadení.

Ve vysokohorských oblastech je důležité nepodceňovat náročnost terénu a klimatické podmínky, nezapomínat na připojištění pro vysokohorskou turistiku a na speciální připojištění na sport. Před cestou do zahraničí se doporučuje sjednat si cestovní pojištění.

Povinný alkotester

Dekret č. 2012-284 ze dne 28. února 212, kterým se mění francouzský silniční zákoník, zavádí povinnost pro řidiče motorových vozidel mít ve voze k dispozici alkotester. Na žádost kontrolních orgánů ve Francii budou řidiči povinni předložit nepoužitý alkotester s neprošlou lhůtou k použití (spolu s řidičským průkazem a dalšími doklady k vozu).

Povinnost se vztahuje na všechny řidiče motorových vozidel, s výjimkou řidičů mopedů a řidičů těch motorových vozidel, do nichž je již výrobcem nebo autorizovaným servisem zabudován elektronický alkotester zamezující rozjezdu vozidla v případě pozitivního výsledku dechové zkoušky.

Dekret vstoupí v platnost dne 1.7.2012; neplnění povinnosti mít ve vozidle alkotester bude však sankcionováno (pokutou ve výši 11,- Eur) až od
1.listopadu 2012 (s ohledem na odloženou platnost příslušných ustanovení dekretu).

Z praktických důvodů se doporučuje mít ve voze dva alkotestery.

Uvedená povinnost má být ve Francii aplikována i na řidiče motorových vozidel registrovaných v jiných státech.

 

Víza - režim vstupu:

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie/EHP má každý státní příslušník ČR právo pobývat v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob), a to na základě čl. 18. Smlouvy o založení ES, který stanoví, že "každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států".
Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

Občan ČR nemá v rámci turistického pobytu přihlašovací povinnost.

Práce občanů ČR ve Francii
Dne 27. června 2008 bylo ve věstníku Journal Officiel (str. 10333) publikováno nařízení č. 0149 jako právní rámec úplné liberalizace francouzského pracovního trhu pro občany všech států, které vstoupily do EU dne 1. května 2004. K 1. červenci 2008 se tak francouzský pracovní trh otevřel zcela i pro české občany.

Pro občany ČR to v praxi znamená, že mohou na území Francie vykonávat závislá i nezávislá povolání za stejných podmínek jako Francouzi, samozřejmě za předpokladu splnění kvalifikačních podmínek. Výjimku tvoří několik specifických povolání ve státní správě určených výhradně francouzským státním příslušníkům.

Pro všechna povolání s výše uvedenou výhradou již není třeba žádat pracovní povolení.

Co se týče pobytových dokladů, odpadá pro české zaměstnance povinnost být držitelem francouzské pobytové karty. Český občan všeobecně má však právo o její vystavení požádat na prefektuře nebo podprefektuře příslušné podle místa bydliště.

Při této příležitosti upozorňujeme na budoucí povinnost nahlásit svou přítomnost při dlouhodobém pobytu na francouzském území obecnímu úřadu místa bydliště (plnění této povinnosti bude vyžadováno, jakmile bude vydán zatím chybějící prováděcí předpis k základní právní úpravě). Tato povinnost se bude vztahovat na všechny příslušníky EU a EHP, kteří se přistěhují do Francie po datu zveřejnění nařízení stanovujícího formu potvrzení o přihlášení. Bude třeba ji splnit během tří prvních měsíců pobytu.

Podrobné informace lze nalézt na webových stránkách francouzské státní správy Service-Public http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2651.xhtml a http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F12017.xhtml.

 

Důležitá tel. čísla:

Český občan má nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči v případě ohrožení života nebo zdraví. Před odjezdem z ČR je třeba si vyzvednout u pobočky zdravotní pojišťovny Evropskou kartu zdravotního pojištění.
Ve Francii se lékařské ošetření platí přímo lékaři, který vystaví potvrzení o ošetření tzv. „Feuille de Soins„. Pro úhradu nákladů je třeba se obrátit s tímto potvrzením na místní zdravotní pojišťovnu (Caisse Primaire d´Assurance Maladie) nebo na příslušnou zdravotní pojišťovnu v ČR.

V případě nemocničního ošetření hradí pacient pouze předepsanou spoluúčast:
- lékařské ošetření 30% nákladů
- laboratorní testy 40% nákladů
- léky 35-65% nákladů
- nemocniční péče 20% nákladů a současně 16,- EUR denně za stravu.
Repatriace na území ČR a v případě úmrtí převoz tělesných pozůstatků se nepovažuje za neodkladnou zdravotní péči. Z tohoto důvodu doporučujeme před cestou do Francie nechat se připojistit.

Důležitá telefonní čísla:
15 první pomoc
17 policie - pohotovostní služba
18 požárníci
0800 99 0421 telefonování na účet volaného do ČR
112 evropské číslo pohotovostní služby

ZÁMOŘSKÉ DEPARTAMENTY A ZÁMOŘSKÁ ÚZEMÍ

Zámořské departementy – Départements d´outre-mer (DOM): Guadeloupe, Guyana, Martinik, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte.
Zámořská území – Territoires d ´outre-mer (TOM): Nová Kaledonie, Francouzská Polynésie, Wallis-et-Futuna.

Telefonní čísla platná v DOM i v TOM:
15 lékařská pomoc (SAMU - Service d´aide médicale urgence)
16 námořní pomoc (Secours en mer)
17 policie – pohotovostní služba
18 požárníci (Pompiers)
Telefonní čísla v DOM fungují stejně jako v metropolitní Francii. V TOM je nutné uvést mezinárodní předvolbu i při telefonování z a do Francie.
Měna v DOM : EURO – ceny poněkud vyšší ve srovnání s metropolitní Francií.
Měna v TOM : FRANK FCP ( pro orientaci cca 1 euro = 119,25 )
Kromě očkování běžných v ČR doporučují některé cestovní kanceláře i očkování proti hepatitidě A a B.
Bezpečnostní situace je srovnatelná s metropolitní Francií.

Zastoupení ČR : Velvyslanectví ČR v Paříži