Info - Norsko

Oficiální název státu: Norské království (Kongeriket Norge)

Rozloha: Celkem 385 364 km2 z toho: pevnina + přilehlé ostrovy 323 802 km2 souostroví Svalbard (Špicberky)ostrov Jan Mayen

Náboženské složení: Většina se hlásí k státní evangelicko-luteránské církvi. Islámské vyznání uvádí přes 72 000 zaregistrovaných členů. Římských katolíků je statisticky registrováno přes 46 000.

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky: Dvě rovnoprávné verze norštiny (bokmaal a nynorsk, jejíž používání v poslední době mírně slábne, nicméně se udržuje m.j. v oficiálních státních publikacích), běžná je znalost angličtiny.

Hlavní město: Oslo

Měna: Norská koruna (norsk krone, zkratka NOK) je plně směnitelná. Dělí se na 100 øre (nejmenší užívaná mince 50 øre). Běžně směnitelné cizí měny včetně Kč jsou v norských bankách akceptovány a měněny. V EURO i v jiných měnách lze vést bankovní účty, některé norské vnitřní obchody rovněž evidují své ceny v EURO.

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

 

Velvyslanectví České republiky v Norsku

Embassy of the Czech Republic

Fritzners gate 14, 0244 Oslo

Telefon +47/22 12 10 31
Fax +47/22553395, KO-22548332
Nouzová linka +47/92611283
E-mail oslo@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/oslo
Vedoucí úřadu JUDr. Luboš NOVÝ
Funkce velvyslanec
Diplomatická působnost diplomatická a konzulární pro Norské království (Špicberky, Ostrov Jan Mayen, Bouvetův ostrov, Ostrov Petra I., Země královny Maud) a Islandskou republiku
Časový posun 0 hod
Provozní hodiny úřadu pondělí - pátek 07.45 - 16.15
úřední hodiny pro veřejnost: pondělí - pátek 10.00 - 12.00

 

Honorární konzulát České republiky v Norsku

Tungaveien 38, Trondheim
Postboks 1862

Telefon +47/93233100
Fax +47/73823590
Nouzová linka +47/93233100
E-mail trondheim@honorary.mzv.cz oddvar-karlsen@c2i.net
Vedoucí úřadu Oddvar Kristian KARLSEN
Funkce honorární konzul
Diplomatická působnost Střední Norsko (kraje Sor-Trondelag, Nord-Trondelag, More og Romsdal a severní část kraje Oppland)
Časový posun 0 hod
Provozní hodiny úřadu pondělí - pátek 08.30 - 16.00
Doporučuje se dohodnout schůzky předem .

 

Honorární konzulát České republiky v Norsku

St. Hansveien 36 /lze využít i kancelář na adrese Grønnegata 86 v Tromsø/, Sjøvegan

Telefon +47-90975599 (mobil)
E-mail arve@astafjord.no
Vedoucí úřadu Arve Hjulstad JOHANSEN
Funkce honorární konzul
Diplomatická působnost konzulární obvod: kraje Nordland, Troms a Finnmark
Časový posun hod
Provozní hodiny úřadu dle potřeby po telefonické dohodě

 

Honorární konzulát České republiky v Norsku

Honorary Consulate of the Czech Republic

Christian Michelsensgt. 2A, Bergen

Telefon +47/55215401
Fax +47/55215425
E-mail bergen@honorary.mzv.cz dag.stiegler@eurojuris.no
Vedoucí úřadu Dag Astrup STIEGLER
Funkce honorární konzul
Diplomatická působnost konzulární obvod: západní Norsko (kraje Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane)
Časový posun 0 hod
Provozní hodiny úřadu pondělí - pátek 08.30 - 16.00

 

Celní a devizové předpisy:

Norsko má velmi přísné předpisy pro dovoz a vývoz některých druhů zboží; možno je do nich nahlédnout na webové stránce www.toll.no.

V hotovosti lze bez omezení dovézt nebo vyvézt bankovky a mince v hodnotě max. NOK 25.000. Vyšší částku je nutné přihlásit a zapsat do předepsaného formuláře; najde-li kontrola vyšší nepřiznanou částku, zabaví ji a uloží pokutu.

Zákaz dovozu nápojů s vyšším než 60 % obsahem alkoholu, narkotik, jedů a léků (léky dovoleny pouze v menším množství pro osobní potřebu, doporučuje se mít potvrzení lékaře, nejlépe v angličtině), dále zbraní, střeliva a zábavné pyrotechniky (bez speciálního povolení), ptáků a exotických zvířat, živých rostlin, brambor; cukru do 5 kg, čokolády a sladkostí do 1 kg.

Množství alkoholu a tabáku, které lze do Norska bezcelně dovézt:
1 litr nápoje s více než 22% alkoholu (max. je možno do Norska dovézt 60% alkoholu) a 1.5 litru s 2.5 - 22% alkoholu nebo 3 litry s 2.5 - 22% alkoholu
2 litry piva
200 ks cigaret nebo 250g tabáku nebo 200 ks tabákového papíru
Alkohol mohou dovážet pouze osoby starší 18 let , alkohol s obsahem 22% a více pouze osoby starší 20 let

Masa a mléčných výrobků lze do Norska ze zemí EHP bezcelně dovézt celkem max. 10 kg.

Předpisy pro dovoz psů a koček při krátkodobých cestách se po vstupu ČR do EU zásadně změnily. Informace lze získat na www.mattilsynet.no (vybrat menu Information in other languages) a v zásadě znamenají, že takové zvíře musí mít identifikační čip, musí být vybaveno pasem EU (EU pet passport) a doklady o provedeném odboru krve (vzteklina), odčervení a dalších prohlídkách. Viz též informace Státní veterinární správy na www.svscr.cz

 

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území Norska bez zvláštních omezení, a to na základě platného cestovního dokladu nebo platného občanského průkazu. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. MV ČR tedy nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze.

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům:

Naprostá většina obyvatel Norska se domluví anglicky, v oblasti cestovního ruchu nebývá problémem domluvit se německy.
V Norsku lze velmi snadno používat mezinárodní platební karty, síť bankovních automatů MINIBANK je hustá, téměř všechny obchody a služby karty přijímají.
Norský stát má monopol na výrobu, dovoz a distribuci alkoholu. Alkoholické nápoje jsou zatíženy vysokými daněmi a jsou tedy velmi drahé. Není povoleno požívání alkoholu na veřejnosti. Většina turistických ubytoven rovněž nepovoluje prodej a pití alkoholu.Platí značná omezení pro kuřáky, není dovoleno kouření v uzavřených veřejných prostorách a restauracích. Nekouří se při jízdě v dopravních prostředcích apod.

Zelená karta potvrzující zákonné pojištění motorových vozidel není oficiálně zapotřebí, ale pro zjednodušení situace v případě havárie lze plně doporučit její obstarání. Český občan, jako občan EU/Evropského hospodářského prostoru může v Norsku používat řidičský průkaz vydaný v ČR po dobu jeho platnosti. Český občan může požádat o výměnu platného řidičského průkazu za norský, není k tomu však povinen.

Vozidlo registrované v zahraničí může být do Norska bezcelně dovezeno a řízeno jedině osobou, která má trvalý pobyt mimo Norsko. Toto vozidlo nesmí být komerčně využíváno. Další informace k této problematice lze nalézt na www.toll.no.

Pro řidiče za jízdy (se spuštěným motorem auta) platí zákaz telefonování mobilním telefonem, pokud není vozidlo vybaveno zařízením "handsfree". Při řízení platí hranice 0,2 promile alkoholu v krvi. Motoristé platí mýtné ve stanovených úsecích (mosty, tunely, vjezd do centra některých měst). Vozidla jsou kontrolována z hlediska dodržování maximálního povoleného zatížení; za přestupky jsou ukládány vysoké pokuty.

Uživatelé silnic a dálnic v Norsku neplatí jednu souhrnnou částku tak, jak je tomu v České republice, nýbrž různé a proměnlivé poplatky při vjezdu do některých měst, průjezdu nově postaveným úsekem dálnice, přejezdu přes nově postavený most či průjezdu tunelem.
Ceny se pohybují od 15 do 300 NOK pro vozidla do hmotnosti 3500 kg. Těžší vozidla platí většinou dvojnásobek.
V posledních letech se vybírání mýta v některých městech automatizuje. Při vjezdu do Oslo řidič projede mýtnou bránou a nezastavuje. Pokud je vozidlo vybaveno předplatnou elektronickou kartou, průjezd se z karty odečte. Ostatní vozidla jsou při průjezdu vyfotografována a platba se uskuteční po průjezdu. Řidič vozidla buď do tří dnů zaplatí dlužnou částku v hotovosti na čerpacích stanicích ESSO nebo na centrále výběru mýtného v centru Oslo nebo mu do 3 měsíců přijde poštou na domácí adresu faktura. Vozy registrované v zahraničí eviduje společnost Euro Parking Collection se sídlem v Londýně, která zašle fakturu zahraničním návštěvníkům.

Některé vnitrozemské silnice protínající pohoří a náhorní plošiny (včetně hlavních tahů) bývají v zimě uzavřeny a jsou sjízdné prakticky pouze v období červen-září.

Oficiální norské informace jsou v angličtině na stránkách norské správy silnic www.vegvesen.no a www.autopass.no.

Rychlé změny počasí a atmosferického tlaku mohou ovlivnit zdravotní stav vnímavějších jedinců. Je třeba nepodceňovat náročné klimatické podmínky a jejich proměnlivost. Nedoporučuje se vycházet do rozsáhlých lesních oblastí s minimem osídlení jednotlivě.

Bezpečnostní situace v zemi je relativně dobrá, přesto je vhodné zachovávat základní pravidla obecné ostražitosti - mít pod trvalou kontrolou zavazadla, doklady a finance, nejlépe rozděleny na několika místech.

 

Víza - režim vstupu:

V souvislosti s rozhodnutím Rady EÚ č.368/2004/ES o předběžném provádění Dohody o EHP, nemůže být po státním příslušníkovi ČR požadováno vízum pro vstup a pobyt na území Norska.

S účinností od 1.1.2010 nepotřebují občané zemí EHP v Norsku žádat o povolení k pobytu nebo o pracovní povolení. Nově se stačí po příchodu do země pouze zaregistrovat. Registrace se provádí u policie nebo v Servisním centru pro zahraniční pracovníky. Ti, kdo splňují podmínky pro registraci, obdrží potvrzení o registraci na místo povolení k pobytu. Potvrzení je vydáváno na neomezeně dlouhou dobu.

O potvrzení o registraci mohou žádat následující osoby:
· zaměstnanci
· osoby samostatně výdělečně činné
· studenti
· poskytovatelé služeb
· osoby, které mají dostatečné prostředky
· rodinní příslušníci zaměstnanců

 

Důležitá tel. čísla:

Při cestě do Norska se doporučuje kromě Evropského průkazu zdravotního pojištění mít uzavřeno i cestovní připojištění, které pokryje případné další náklady (spoluúčast, repatriace apod.).

Důležitá telefonní čísla a spojení na internetu:
Policie: 112
První pomoc: 113, Oslo 22932293
Požárníci: 110
Dopravní informace: 175 nebo www.vegvesen.no
Informace o telefonních číslech: 1881
Informace o Norsku na internetu: např. portál www.norge.no, www.visitnorway.com, www.odin.dep.no