Info - Island

Základní informace o teritoriu

Oficiální název státu: Islandská republika (Lýdveldid Island)

Rozloha: 103 000 km2, z toho jezera 2 757 km2, ledovce 11 922 km2, lávová pole a  pustina 64 538 km2.

Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 318 452 (1. 1. 2011); 160 436 mužů a 158 026hustota 3,08 obyvatele na km²cca 57 % ekonomicky činného obyvatelstva

Náboženské složení: Přes 80 % obyvatel se hlásí k evangelicko­luteránské církvi (Lutheran Church of Iceland), která je státní církví a biskupy jmenuje president. Římských katolíků je registrováno cca 2,5 %.

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky: Islandština patří do skupiny skandinávských jazyků; běžná je znalost angličtiny a dánštiny.

Hlavní město: Reykjavík

Měna: Islandská koruna (ISK)

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Honorární konzulát České republiky na Islandu

Honorary Consulate of the Czech Republic

Sudurlandsbraut 52, 108 Reykjavík

Telefon +354/5870860
Fax +354/5680645
E-mail reykjavik@honorary.mzv.cz jocz@isl.is
Vedoucí úřadu Jón ÓLAFSSON
Funkce honorární konzul
Diplomatická působnost konzulární pro Islandskou republiku
Časový posun -2 hod v době letního času
-1 hod v době zimního času
Provozní hodiny úřadu pondělí - pátek 09.00 - 17.00

Velvyslanectví České republiky v Norsku

Embassy of the Czech Republic

Fritzners gate 14, 0244 Oslo

Telefon +47/22 12 10 31
Fax +47/22553395, KO-22548332
Nouzová linka +47/92611283
E-mail oslo@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/oslo
Vedoucí úřadu JUDr. Luboš NOVÝ
Funkce velvyslanec
Diplomatická působnost diplomatická a konzulární pro Norské království (Špicberky, Ostrov Jan Mayen, Bouvetův ostrov, Ostrov Petra I., Země královny Maud) a Islandskou republiku
Časový posun 0 hod
Provozní hodiny úřadu pondělí - pátek 07.45 - 16.15
úřední hodiny pro veřejnost: pondělí - pátek 10.00 - 12.00

Celní a devizové předpisy:

Existují přísné kontroly dovozu alkoholických nápojů. Je dovolen dovoz 1 litru lihovin, 1 litru vína nebo 6 litrů piva na osobu starší 20 let, dále pak dovoz 200 kusů cigaret (nebo 250 g tabáku) na osobu starší 18 let. Je možno dovézt maximálně 3 kg potravin v ceně nepřesahující 13 000 ISK. Je zakázán dovoz narkotik, masa a masných výrobků. Zvláštnímu povolení podléhá dovoz zbraní a munice, všech typů telekomunikačních zařízení (kromě 1 mobilního telefonu na osobu), živých zvířat, rostlin a léků nad přiměřenou osobní potřebu (nesmějí přesáhnout spotřebu odpovídající 100 dnů). Rybářské a lovecké náčiní použité mimo Island musí doprovázet osvědčení o dezinfekci.

Dovoz zahraniční měny je neomezený, vývoz pouze do výše prostředků, které si návštěvník na Island přivezl.

 

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území Islandu bez zvláštních omezení, a to na základě platného cestovního dokladu nebo platného občanského průkazu. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. MV ČR tedy nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze.
Zelená karta osvědčující existenci zákonného pojištění motorových vozidel není pro vozidla registrovaná v ČR nutná, ale pro zjednodušení situace v případě havárie lze plně doporučit její vyhotovení.

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům:

Islanďané se většinou domluví i anglicky a dánsky.

Podnebí je ovlivněno Golfským proudem, zimy jsou relativně mírné a léto bývá chladné. Dochází k rychlým a obtížně předvídatelným změnám počasí. Často prší a je prudký vítr. Průměrná teplota v Reykjavíku je v lednu -0,5 a v červenci 10 stupnů Celsia.

Bezpečnostní situace je dobrá. Islandské zákony nedovolují držení ani minimálního množství drogy pro vlastní potřebu.

Island je dosažitelný letecky a lodními trajekty (z Norska, Dánska, Skotska a Faerských ostrovů). Vnitrozemské silnice nemají zpevněný povrch a jsou přes zimu až do začátku července nesjízdné. Vzhledem k náročným podmínkám, malému osídlení a velkým vzdálenostem se doporučují vozidla s pohonem všech čtyř kol a společná jízda nejméně dvou vozidel, pokud turista nedisponuje např. mobilním telefonem systému GSM k přivolání pomoci v případě nouze.

Víza - režim vstupu:

V souvislosti s rozhodnutím Rady EÚ č.368/2004/ES o předběžném provádění Dohody o EHP, nemůže být po státním příslušníkovi ČR požadováno vízum pro vstup a pobyt na území Islandu.

Důležitá tel. čísla:

Při cestě na Island se doporučuje kromě Evropského průkazu zdravotního pojištění mít uzavřeno i cestovní připojištění, které pokryje případné další náklady (spoluúčast, repatriace apod.).

Důležitá telefonní čísla:
- pohotovostní telefon: 112 (policie, hasiči aj.)
- policie: +354-551-1166
- první pomoc: +354-525-1000
- lékařská služba o víkendech, svátcích a v mimopracovní dobu (Reykjavík): +354-552-1230