Info - Chorvatsko

Oficiální název : Chorvatská republika
Hlavní město: Zagreb
Rozloha: 56.542 (pevnina) + 31.067 (teritoriální more) km2
Počet obyvatel: 4 496 869
Oficiální jazyk: Chorvatština
Státní zřízení: republika
Hlavní náboženství: Katolíci 77%, Pravoslavní 11%, Muslimové
Čas: SEČ 0
Měna: kuna (HRK)

Velvyslanectví České republiky v Chorvatsku
Veleposlanstvo Češke Republike
Radnička cesta 47/VI, 10 000 Zagreb

tel:  +385 1 617 7246, +385 1 6192105, +385 1 6192112, konzulární odd. +385 1 619 2116, 2119, DEK odd. +385 1 617 6894
fax:  ZÚ: +385 1 6176630, fax KO: +385 1 6177239, fax obchodní odd.: +385 1 6176355

Nouzová linka +385 1 6192116, +385 1 6192119, služba KO (mobilní tlf) +385 916121533
e-mail: zagreb@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/zagreb
 
Vedoucí úřadu:  JUDr. Karel KÜHNL
Funkce:  velvyslanec
Působnost úřadu:   diplomatická a konzulární pro Chorvatskou republiku  

Časový posun:  0 hod.   
Provozní hodiny úřadu:  pondělí - pátek:  07.45 - 16.15
úřední hodiny KO pro veřejnost:  pondělí - pátek:  09.00 - 12.00

Konzulární jednatelství České republiky v Chorvatsku
Obala H.N.P. 5/III (Riva), Split
21 000 Split

tel:  00385/(0)21344866
fax:  00385/(0)21344866
e-mail: KJ-Split@inet.hr
 
Časový posun:  0 hod.   
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek:  09.00 - 12.00

Platný cestovní pas, přičemž chorvatské orgány požadují, aby platnost cestovního dokladu byla minimálně na dobu pobytu na území Chorvatska. Chorvatsko jednostranně umožňuje vstup na své území také na základě předložení občanského průkazu občana ČR. Proto lze jako cestovní doklad k cestování do Chorvatska použít i občanský průkaz ČR (vydaný od druhé poloviny roku 2000 se strojově čitelnou zónou), a to v případě cestování do tohoto státu pozemní cestou. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje si uvedenou skutečnost vždy prověřit před odjezdem na Velvyslanectví Chorvatské republiky v Praze.
Ministerstvo vnitra České republiky doporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem, byl vybaven svým vlastním cestovním dokladem, i když je zapsán v občanském průkazu svého rodiče. Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele.
Na základě sdělení Ministerstva vnitra Chorvatské republiky je možné, aby dítě do 15-ti let věku, zapsané v cestovním dokladu rodiče, který s ním zároveň cestuje do Chorvatska, vstupovalo na území Chorvatska bez vlastního cestovního dokladu. V cestovním dokladu rodiče, kde je dítě zapsané, není požadována fotografie dítěte.Dítě zapsané do pasu rodiče před 1.9.2006 může takto cestovat do 15 let věku a dítě zapsané do pasu rodiče od 1.3.2008 může takto cestovat do 10 let věku (v období od 1.9.2006 do 29.2.2008 nebylo možné děti do pasu rodiče zapisovat).

V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázově cestě do ČR.

Pokud nezletilý občan ČR cestuje do Chorvatska bez zákonného zástupce s vlastním cestovním dokladem, je nutné, aby měl sebou písemný souhlas zákonného zástupce dle níže uvedených podmínek.

Článkem 25 Směrnice o cestovních dokladech cizinců, vízech a úředním postupu vůči cizím státním příslušníkům, je předepsáno mít "Souhlas zákonného zástupce nezletilého cizince do 18 let". Pro účel tohoto souhlasu lze použít připojený dvojjazyčný formulář, který byl schválen příslušnými chorvatskými úřady.

Souhlas musí být opatřen ověřeným podpisem (notářem nebo matrikou) zákonného zástupce. Formulář je po vyplnění veškerých potřebných údajů a ověření podpisu zákonného zástupce platným dokumentem pro cestování nezletilých občanů ČR (s vlastním cestovním dokladem) do Chorvatska. Výše uvedený souhlas není zapotřebí, pokud nezletilý cizinec cestuje letecky a byl mu vydán průvodní list pro cestování nezletilé osoby leteckého operátora v souladu s IATA standardy.

Pokud jde o pobyty nezletilých občanů ČR organizované cestovními kancelářemi, sportovní a kulturní akce, chorvatské orgány sdělily, že tyto pobyty budou klasifikovány stejným způsobem jako školní výlety, tj. organizátor bude povinen na hranici předložit jmenný seznam účastníků. Text jmenného seznamu (nikoliv jmen) je nutné přeložit do angličtiny nebo chorvatštiny (nemusí být ověřený překlad). Podpis organizátora nemusí být ověřen, je však požadováno razítko organizátora.

V případě cestování pěstounů s nezletilým dítětem, které jim bylo svěřeno do pěstounské péče, postačí na hranici předložit soudní rozhodnutí o svěření dítěte do pěstounské péče, které není nutné překládat.

V případě, že matka má odlišné příjmení než její dítě, postačí při kontrole na hranici předložit oddací list matky a rodný list dítěte, které není nutné překládat. Doklady je nutné předložit v originále nebo jako notářsky ověřenou kopii.
Formulář ve výše uvedené věci lze stáhnout z webových stránek MZV ČR - Cestujeme do zahraničí - Aktuální doporučení a varování - Chorvatsko.

Při cestách motorovými vozidly je bezpodmínečně nutné mít platný řidičský průkaz, technický průkaz a doklad o pojištění vozidla (zelená karta), kterou na trase ČR - Rakousko - Slovinsko - Chorvatsko vyžadují policejní orgány všech států, kterými na cestě do Chorvatska projíždíte.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky informuje, že v Chorvatské republice vstoupil dne 17. června 2008 v platnost nový Zákon o bezpečnosti silničního provozu.

Oproti předchozímu zákonu obsahuje několik zásadních změn.

První změnou je povolení 0,5 promile alkoholu v krvi řidiče za předpokladu, že se nedopustí žádného jiného dopravního přestupku.

Pro řidiče vozidel kategorie C1, C1+E, C, C+E, D, D+E, H, instruktory autoškoly, pro řidiče z povolání, taxikáře, řidiče záchranné služby a pro řidiče od 18 do 24 let platí ovšem i nadále nulová tolerance přítomnosti alkoholu v krvi řidiče.

Pokud se řidič dopustí jakéhokoli dopravního přestupku a v krvi mu bude zjištěno do 0,50 promile alkoholu, zaplatí pokutu 700,- kun (cca 2.422 Kč).

Pokud se bude přítomnost alkoholu v krvi řidiče pohybovat v rozmezí 0,5-1,0 promile, zaplatí 1.000-2.000 kun(cca 3.461-6.922 Kč).

Za 1,0-1,5 promile je stanovena pokuta 2.000-5.000 kun (cca 6.922-17.305 Kč)

Pokud přítomnost alkoholu v krvi řidiče přesáhne 1,5 promile, řidič zaplatí pokutu ve výši 5.000-15.000 kun (cca 17.305-51.915 Kč) nebo bude odsouzen k výkonu trestu odnětí svobody v délce trvání až 60 dnů.

Další změnou je výrazné navýšení pokut za překročení rychlosti nad povolený limit.

Za překročení rychlosti v obci do 10 km/h zaplatí řidič stejně jako dříve 300 kun (cca 1.038 Kč).

V případě překročení 10-20 km/h zaplatí pokutu 500 kun (cca 1.730 Kč)

V případě překročení o 20-30 km/h zaplatí 1.000 kun (cca 3.461 Kč)

V případě překročení o 30-50 km/h zaplatí 2.000 kun (cca 6.922 Kč)

V případě překročení o více než 50 km/h zaplatí pokutu ve výši 5.000 až 15.000 kun (cca 17.305-51.915 Kč) nebo bude odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání až 60 dnů.

Při jízdě mimo obec, pokud řidič překročí rychlost o 10-30 km/h, zaplatí pokutu 500 (cca 1.730 Kč) kun.

V případě překročení o 30-50 km/h zaplatí 1.000 kun (cca 3.461 Kč)

V případě překročení o více než 50 km/h zaplatí 3.000 – 7.000 kun. (cca 10.383-24.227 Kč)

Pokud řidič nebude respektovat pokyny příslušníka policie může mu být udělena pokuta ve výši 3.000 – 7.000 kun (cca 10.383-24.227 Kč).

V souladu s novým zákonem je použití tlumených světel u motorových vozidel povinné pouze v zimním období (během platnosti zimního času), s výjimkou motorek a mopedu (povinnost použití světel celý rok).

Občané České republiky nepotřebují při turistických cestách do Chorvatska vízum, pokud doba jejich pobytu nepřekročí 90 dnů. Při cestách za výdělečným účelem či za účelem studia je nutno požádat o odpovídající vízum Velvyslanectví Chorvatské republiky v Praze. Na hraničním přechodu při vstupu do Chorvatska může být vyžadováno předložení stanovených finančních prostředků ve výši 100 EUR/den, v případě zájezdu pořádaného cestovní kanceláří 50 EUR/den (mohou se předkládat i platební karty, šeky či jiná konvertibilní valuta). V Chorvatské republice platí přihlašovací povinnost pro cizince, a to do 24 hodin po překročení státní hranice. Při ubytování v hotelu, kempu nebo soukromí zajišťuje přihlášení turistů ubytovatel. V ostatních případech se musí každý turista přihlásit individuálně na oddělení pro cizince policie Chorvatské republiky. Tato oddělení jsou v každé větší obci.
Doklad o přihlášení je nutno pečlivě uschovat do doby opuštění území Chorvatska, neboť je velice často vyžadováno chorvatskými orgány při odjezdu ze země. Chybějící doklad o přihlášení je zdejší policií posuzován jako přestupek, který řeší Přestupkový soud peněžitou pokutou, případně vězením.

Celní správa Chorvatské republiky (tel.: +385 1 6102333), www.carina.hr. Na těchto webových stránkách je rovněž odkaz na důležité informace v českém jazyce.

Deklarovat na hraničním přechodu dovážené valuty není nutné, pokud se jedná o domácí měnu v hodnotě do 15.000,-HRK nebo zahraniční měnu v hodnotě do 40.000,-HRK.
Dovoz potravin a nápojů do Chorvatské republiky je omezen na “přiměřené množství vzhledem k délce cesty a počtu cestujících”. Určení “přiměřenosti” je v kompetenci celních orgánů. Větší množství dovážených potravin celní kontrola nemusí propustit a může požadovat zaplacení cla. Dovoz většího množství potravin také podléhá sanitární kontrole na příslušném hraničním přechodu. Jedná se zejména o dovoz pečiva a těstovin, alkoholických a nealkoholických nápojů, cukrářských výrobků.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky informuje, že dne 12. června 2008 byla v úředním věstníku Chorvatské republiky zveřejněna vyhláška, kterou se ruší zákaz dovozu potravin živočišného původu. Zrušení nabylo účinnosti dnem zveřejnění, tj. dnem 12. června 2008.
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky pro úplnost připomíná, že se tím situace vrací do právního stavu před 1. červnem 2008, tj., že do Chorvatské republiky je možné soukromě dovážet maximálně jeden kilogram potravin živočišného původu na osobu.

Celní předpisy Chorvatské republiky povolují bezcelní dovoz předmětů osobní potřeby. Termínem “předměty osobní potřeby” jsou podle celního zákona myšleny výlučně předměty určené pro osobní potřebu během cesty a po dobu pobytu v zahraničí (oděvy, obuv, předměty osobní hygieny). Pro osobní potřebu a potřebu ostatních rodinných příslušníků je možné dočasně dovézt předměty jako např. videokamera, fotoaparát, sportovní výstroj, atd.
Dočasný dovoz cennějších předmětů a výstroje je nutné písemně deklarovat na hraničním přechodu a po ukončení pobytu je opět vyvézt.
Kromě výše uvedeného je možné bezcelně dovézt max. 200 cigaret nebo 50 doutníků nebo 250g tabáku, 1 l tvrdého alkoholu, 2 l vína nebo jiného obdobného alkoholického nápoje, 50 ml parfému. Toto opatření se nevztahuje na osoby mladší 18 let (pokud se jedná o dovoz tabákových výrobků či alkoholu).
Předměty, jejichž úhrnná hodnota překročí částku 300,-HRK, a na které nelze pohlížet jako na předměty osobní potřeby, jsou procleny na hraničním přechodu při vstupu do Chorvatské republiky:
Kurzy (k 1.5.2008) : 1 HRK = 3,468 Kč, 1 EUR = 7,269 HRK
Veškeré informace na: Celní správa Chorvatské republiky (tel.: +385 1 6102333), www.carina.hr. Na těchto webových stránkách je rovněž odkaz na důležité informace v českém jazyce.
Dovoz drog a jiných omamných prostředků do Chorvatska není dovolen. Trestné je i užívání a přechovávání drog.
Psi, kočky a fretky v doprovodu svého majitele (v neobchodním styku) musí mít mezinárodní očkovací průkaz pro malá zvířata (europas, petpassport), identifikaci zvířete mikročipem, očkování proti vzteklině a osvědčení (potvrzení) od veterinární správy o jeho zdraví. Pro Chorvatskou republiku není potřeba sérologické vyšetření.

Na základě Evropského průkazu ČR mohou čeští pojištěnci uplatňovat nárok na poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče. Tento mechanismus však nepokrývá náklady na transport pojištěnce do ČR, proto doporučujeme uzavření cestovního zdravotního pojištění.

Dne 26. 4. 2002 bylo podepsáno Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení. Na základě tohoto ujednání je občanům ČR poskytnuta nutná a neodkladná zdravotní péče na účet příslušné české pojišťovny. Tento nárok se vztahuje na všechny věcné dávky, jejichž poskytnutí je nezbytné pro odvrácení ohrožení zdraví či života.
Významnou novinkou, která usnadní jednání mezi našimi občany a chorvatskými zdravotnickými zařízeními je možnost používání Evropského průkazu zdravotního pojištění pro občany ČR na území Chorvatské republiky. Evropský průkaz nahradil od 15.9.2005 tiskopis CZ/HR 111 a čeští pojištěnci mohou na jeho základě uplatňovat nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči přímo ve zdravotnických zařízeních a soukromých ordinacích, které mají smluvní vztah s Chorvatským úřadem zdravotního zabezpečení. Co se týče rozsahu zdravotní péče platí nadále ustanovení Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi ČR a Chorvatskou republikou, včetně výše uvedeného správního ujednání.
Se souhlasem příslušné české zdravotní pojišťovny je možné během pobytu v Chorvatsku čerpat i zdravotní péči nad rámec péče nutné a neodkladné. V úvahu přichází zejména situace, kdy je zřejmé, že pojištěnec bude tuto péči po dobu pobytu v Chorvatsku potřebovat, např. dialýza, léčba následku úrazu. K tomuto účelu je možné na pobočce příslušné zdravotní pojišťovny požádat o souhlas na formuláři CZ/HR 111 A, potvrzující nárok na věcné dávky i nad nezbytný rámec. Udělení souhlasu nebo jeho odmítnutí je plně v pravomoci příslušné pojišťovny.
Nárok na zdravotní péči na základě mezinárodní smlouvy lze v Chorvatsku uplatnit pouze u smluvních lékařů chorvatského Zavodu za zdravstveno osiguranje (seznam oblastních úřadů Chorvatského ústavu nemocenského pojištění a jejich poboček je k nahlédnutí na: www.cmu.cz). Čeští občané tak vstupují do režimu platného pro chorvatské pojištěnce, s čímž souvisí i povinnost platit spoluúčast ve stejné výši jako místní pojištěnci (nové sazby platné od 1.10.2005 viz www.cmu.cz).
Výše uvedený mechanismus však nepokrývá náklady na transport pojištěnce do ČR v případě vážného zranění nebo jeho tělesných pozůstatků v případě úmrtí. Vzhledem k tomu, že tyto náklady mohou být značné (v naléhavých případech jsou pacienti přepravování letecky), doporučujeme turistům, aby se před cestou do Chorvatska připojistili pro takový případ, pokud již nemají takové připojištění sjednáno. Pojištění pro případ nutné repatriace zraněných osob nebo jejich tělesných pozůstatků v případě úmrtí rovněž bývá součástí nejrůznějších „balíčků pojišťovacích služeb“, které jsou poskytovány vlastníkům nejrůznějších platebních a kreditních karet (např. VISA, AMERICAN EXPRESS).
Pokud hodlají občané ČR v době své dovolené v Chorvatsku provozovat některé tzv. rizikové sporty – např. potápění, vodní lyžování, jízdu na vodních skútrech, horolezectví, létání na rogalech, padácích či ultralehkých letadlech, je třeba se pro případ pojistné události při provozování takových sportů rovněž připojistit, neboť běžné pojištění se na takové pojistné události nevztahuje.
Podrobné informace o rozsahu poskytované lékařské péče občanům ČR v Chorvatsku jim podá jejich zdravotní pojišťovna, od které obdrží rovněž nezbytné formuláře a seznam poboček chorvatských pojišťoven nebo na webových stránkách Centra mezistátních úhrad: www.cmu.cz.

Policie: 92 První pomoc: 94 Požárníci: 93

Poskytování pomoci na silnicích: 987; 987@hak.hr

Všeobecné informace: 981

Informace o místních a meziměstských telefonních číslech: 988

Informace o mezinárodních telefonních číslech: 902

Předpověď počasí a aktuální dopravní informace, vč. stavu vozovky 060520 520

Chorvatský autoklub (HAK): +385 1 4554 433 a 4612 975; www.hak.hr; e-mail: info@hak.hr

Záchranná a pátrací služba (na moři): 9155 (DAN), VHF kanály 16, 10, 74

Dekompresní komory:
PULA tel/fax +385 52 217 877, 24572
mobil: +385 98 255 945, +385 98 219 225
SPLIT +385 21 354511, 361 355, 343 980, mobil: +385 91 546 1313, +385 99 475 095
ZÁHŘEB +385 1 290 2300, mobil: +385 91 501 5556
DUBROVNÍK +358 20 431 687, mobil: +385 98 381 685

Ministerstvo opakovaně doporučuje, aby občané ČR vzali v úvahu často kritickou situaci na místních silnicích a věnovali řízení vozidla zvýšenou pozornost.

Ministerstvo opakovaně doporučuje, aby občané ČR vzali v úvahu často kritickou situaci na místních silnicích a věnovali řízení vozidla zvýšenou pozornost, včetně dodržování přestávek v jízdě. Nejčastější příčinou nehod je právě únava po dlouhé jízdě, vysoká nepřiměřená rychlost a nedodržování dostatečné vzdálenosti při jízdě v koloně.
V Chorvatsku platí nulová hranice obsahu alkoholu v krvi řidiče, zákaz používání mobilního telefonu s výjimkou přístrojů hands-free, povinná rozsvícená světla během dne, povinné používání ochranné přilby pro cyklisty mladší 16 let, povinné používání dětské sedačky pro přepravu dítěte mladšího 5 let.
Povolená rychlost na dálnici je 130 km/hod, na komunikacích pro motorová vozidla 110 km/hod, mimo osady 90 km/hod, v osadách 50 km/hod - pokud není místní úpravou stanoveno jinak.
Dálniční poplatky v Chorvatsku jsou vybírány formou mýtného, vždy za konkrétní úsek dálnice, kterým se projíždí, např. na celé trase Záhřeb - Split je mýtné pro osobní automobil v jednom směru 157 HRK. Mýtné se rovněž platí za průjezd tunelem pod horou Učka a za průjezd mostu na ostrov Krk. Informace o aktuální výši poplatků je možné nalézt na: www.hac.hr.
Provoz čerpacích stanic je většinou od 7 do 17 až 18 hodin, v letní sezóně až do 22 hodin. Hlavní čerpací stanice ve větších městech a na mezinárodních silnicích mají nepřetržitý provoz. Informace o cenách pohonných hmot a seznam plynových stanic lze najít na: www.hak.hr a na: www.ina.hr.
Doporučujeme zvýšenou opatrnost při jízdě za deště. Živičný povrch chorvatských silnic má jiné složení, než na jaké jsou zvyklí čeští řidiči. Za deště má vozovka prakticky stejné vlastnosti jako při náledí.
Dopravní přestupky řeší v Chorvatsku místně příslušný Přestupkový soud. Účastníci dopravní nehody jsou povinni se na jednání soudu dostavit. Pokuty za přestupky budou v průběhu června 2008 výrazně navýšeny.
V případě dopravní nehody je nutné, aby si majitel vozidla od policie vyžádal sepsání protokolu o nehodě a poškozeném vozidle. Bez tohoto dokladu není možné z Chorvatska vycestovat. Pro zajištění výkonu trestu nebo přítomnosti v přestupkovém řízení může oprávněná osoba zadržet pas cizího státního příslušníka do konce řízení, avšak nejdéle do 48 hodin.
Na celém území Chorvatska je přísný zákaz nocování ve volné přírodě. V praxi to znamená, že s výjimkou ubytování v hotelu, kempu a privátu je jiný způsob nocování zakázán. Při nedodržení tohoto nařízení se turisté vystavují policejnímu stíhání, soudnímu řízení a peněžité pokutě, nebo vězení.
Současně se doporučuje nepodceňovat nebezpečí hrozící při pobytech u Jaderského moře, a zejména nepřeceňovat své síly při plavání, sledovat aktuální předpověď počasí a nevydávat se na moře za bouře či za větrného počasí.
Chorvatské pobřeží je dle vyjádření chorvatské policie bezpečné, zbavené zbytků nevybuchlé munice a min. V některých vnitrozemských oblastech jsou území, kde se nebezpečné pozůstatky války mohou ještě vyskytovat. V zájmu vlastní bezpečnosti nedoporučujeme při cestě k moři vstupovat do volné přírody mimo vyznačené cesty.

- Cestování autobusem
Pravidelné mezinárodní linky spojují Chorvatsko se sousedními zeměmi a většinou středoevropských a západoevropských států. Informace: 060313333, mezinárodní doprava: +385 1 6157983; www.akz.hr
- Cestování vlakem
Informace lze zjistit na tel.: 060333444, mezinárodní doprava +385 1 4573238; www.hznet.hr; e-mail: informacije@hznet.hr
- Cestování lodí
Hlavní chorvatský lodní osobní přepravce - JADROLINIJA, provozuje nejvyšší počet pravidelných, mezinárodních a tuzemských trajektových, lodních a expresních lodních linek. Sídlo Jadrolinije je v Rijece (tel.: +385 51 666 100). Informace rovněž na: www.jadrolinija.tel.hr
- Letecky
Národní letecká společnost, která zajišťuje letecké spojení je Croatia Airlines, informace na: www.croatiaairlines.hr
Informace o letovém řádu ČSA lze najít na: www.czechairlines.com; nebo na tel.: +420239007007.

POTÁPĚNÍ, RYBAŘENÍ A JINÉ VODNÍ SPORTY
Sportovní a rekreační potápění v chorvatském moři je regulováno “Směrnicí o provozování podvodních aktivit”, kterou vydalo Ministerstvo námořnictví, dopravy a spojů (Narodne novine 47/99 ze 17. května 1999) a její novelizací, která vstoupila v platnost 22. února 2003.
Při provozování individuálního nebo organizovaného potápění platí stejné podmínky pro státní příslušníky Chorvatské republiky i pro cizí státní příslušníky.
Organizované potápění se v Chorvatské republice provádí cestou právnických a fyzických osob, které vlastní koncesní povolení pro provozování podvodních aktivit (výcvik potápěčů, organizování potápěčských výletů apod.).
Individuální potápění se provozuje na základě povolení pro individuální potápění.
Potápění lze provozovat pouze na základě platného potápěčského průkazu, kromě případu provádění praktické části výcviku potápění před získáním počáteční potápěčské kvalifikace.
Potápěčské průkazy vydává Chorvatský potápěčský svaz za poplatek 100,- HRK, má platnost jednoho roku ode dne vydání a vydává se pouze osobám, které mají odpovídající platnou potápěčskou kvalifikaci.
Platný potápěčský průkaz je podmínkou pro vydání povolení pro individuální potápění. Platnost povolení je jeden rok ode dne vydání, vydává jej příslušný přístavní úřad nebo pobočka přístavního úřadu, poplatek za vydání povolení činí 2400,- HRK. Maximální povolená hloubka pro sportovní a rekreační potápění za použití dýchacích přístrojů je 40 metrů.

Potápění není dovoleno:
a) v částech vnitřních vod patřících přístavům, přístupům do přístavu, přístavním kotvištím a místům s hustým provozem;
b) v částech vnitřních a teritoriálních vod Republiky Chorvatsko, na které se vztahují zvláštní předpisy nebo je výše uvedené upraveno předpisy příslušného orgánu státní správy;
c) ve střežených a zvláštních mořských rezervacích, v přírodních parcích a dalších chráněných částech moře i podmoří (např. Malostonski záliv, Limský záliv, přírodní park Telašćica apod.);
d) v národních parcích Brijuni a Krka;
e) v blízkosti zakotvených válečných lodí a střežených vojenských objektů v pobřežním pásmu ve vzdálenosti menší než 100 metrů;
f) v oblastech, které jsou chráněné zákonem o ochraně kulturního dědictví;

Pokuty za porušení předpisů Směrnice o provozování podvodních aktivit (fyzické osoby):
- pokuta ve výši 1.000 - 4.000 HRK bude uložena za námořní přestupek fyzické osobě jestliže:
a) se potápí bez platného potápěčského průkazu;
b) při potápění překročí povolenou hloubku sportovně rekreačního potápění za použití dýchacích přístrojů.
- pokuta ve výši 2.000 - 5.000 HRK bude uložena fyzické osobě za potápění na zakázaných místech bez povolení.
Veškeré podrobné informace lze získat na internetové adrese HRS-a, www.diving-hrs.hr nebo www.diving.hr, případně na telefonu +385/1/ 3650412, +385/1/3650413, +385/1/4848765, nebo na e-mailu: hrscdf@zg.tel.hr

Pohyb jachet v chorvatských vodách upravuje novelizované Nařízení o podmínkách příjezdu a pobytu zahraničních jachet, sportovních a rekreačních plavidel ve vnitřních mořských vodách a teritoriálním moři Chorvatské republiky. Hlavní změnu představuje povinnost opatřit tzv. vinětu a předložení ověřeného seznamu osob na palubě plavidla. Platné znění Námořního zákoníku je k dispozici na webových stránkách Ministerstva moře, cestovního ruchu , dopravy a rozvoje Chorvatské republiky: www.mmtpr.hr. Případné dotazy lze adresovat přímo na: strane-jahte@pomorstvo.hr.
Rybaření na vnitrozemských vodních plochách a vodních tocích je povoleno pouze s rybářským lístkem, který si lze opatřit v úřadovně územně příslušného Rybářského družstva (Ribolovno društvo). Informace získáte na internetové adrese www.ribolovni-savez.hr.
Povolení k rekreačnímu rybolovu na moři lze získat buď od místně příslušného Přístavního kapitanátu (Lučka Kapetanija), nebo v místních pobočkách chorvatských turistických kanceláří.