Info - Řecko

Oficiální název : Řecká republika
Hlavní město: Athény
Rozloha: 131 957 km2
Počet obyvatel: 10 647 529
Oficiální jazyk: Řečtina
Státní zřízení: republika
Hlavní náboženství: řecká ortodoxní církev (97,5%), Muslimové (1,7%), ostatní (0,8%)
Čas: SEČ +1
Měna: Euro (EUR)

Honorární konzulát České republiky v Řecku

Capsis Hotel Rhodos, Leoforos Trianton, 85 100 Ixia

Telefon hotelová centrála-22410/25025
Fax +30/22410/20909 /do hotelu/
Vedoucí úřadu Dia Constantina CAPSIS
Funkce honorární konzulka
Diplomatická působnost konzulární obvod: ostrovy Rhodos a Kos
Časový posun +1 hod
Provozní hodiny úřadu úterý a čtvrtek 10.00 - 12.00


Honorární konzulát České republiky v Řecko

Konzulární působnost kraje Makedonie a Thrákie
Časový posun +1 hod

Velvyslanectví České republiky v Řecku
Embassy of the Czech Republic
G. Seferis Str. 6, Palaio Psychico, Athens
154 52

tel:  0030/2106713755, 2106719701, 2106725332, přímá provolba-0030/21067299 + linka, KO-0030/2106729912
fax:  0030210/6710675
e-mail: athens@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/athens  
 
Vedoucí úřadu:  PhDr. Hana ŠEVČÍKOVÁ
Funkce:  velvyslanec
Působnost úřadu:   diplomatická a konzulární pro Řeckou republiku  

Časový posun:  +1 hod.   
Provozní hodiny úřadu:  pondělí - pátek:  08.30 - 17.00
úřední hodiny pro veřejnost:  středa 09.00 - 15.30

Občan ČR může od 1.5.2004 vstupovat a pobývat na území členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Od 1.1.2006 nabývá účinnosti novela zákona o cestovních dokladech (č. 559/2004 Sb.), podle které lze k opuštění území ČR k cestě do států EU jako cestovní doklad použít občanské průkazy pokud nemají oddělenu vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu).
Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. MV ČR tedy nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze.

Řidiči mohou od 1.5.2004 používat platný národní řidičský průkaz, mezinárodní řidičský průkaz již nebude řeckými orgány vyžadován. Nadále je vyžadován technický průkaz a zelená karta, jako doklad o pojištění vozidla.
Zvířata musí být vybavena mezinárodním očkovacím průkazem.

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie /EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob), a to na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, který stanoví, že "každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států".
Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

Osobám, kterým byl udělen zákaz vstupu na území Řecka na základě administrativního vyhoštění z důvodu nezákonného vstupu, pobytu a práci, byl tento zákaz zrušen. Občané zanesení do národní databáze nežádoucích osob na základě soudního rozhodnutí v řecké národní databázi nadále zůstávají.

Celní předpisy jsou shodné jako u ostatních zemí EU.

Je zakázán vývoz jakýchkoliv předmětů historické hodnoty.

Občan ČR má po předložení formuláře E111 vydaného příslušnou zdravotní pojišťovnou nebo Evropské karty zdravotního pojištění (případně Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění) nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči za stejných podmínek jako řecký pojištěnec I.K.A. (řecký Úřad sociálního pojištění).

Návštěvu u lékaře I.K.A. lze sjednat na tel. čísle 184, kde lze také získat bližší informace o tom, jak v daném případě postupovat. V Řecku je nutno počítat se spoluúčastí (tj. platbou v hotovosti) u léků, a sice ve výši 25%. V případě ošetření v nesmluvním zařízení je nutno upozornit lékaře, že daná osoba chce být ošetřena jako pojištěnec I.K.A.

Převoz do ČR v případě o­nemocnění či úrazu, a v případě úmrtí též převoz tělesných pozůstatků, není zahrnut do nutné a neodkladné zdravotní péče. Z tohoto důvodu se doporučuje před cestou sjednání komerčního zdravotního připojištění.

Důležité adresy a telefonní čísla:
tísňové volání 112
první pomoc 166
lékařská pohotovost 1016
informace o službu konajících nemocnicích a lékárnách 1434
centrum pro otravy 210-779 3777
policie 100
turistická policie 171
přístavní policie 108
hasiči 199
lesní požáry-hasiči 191
ELPA - silniční asistence 10400

Volné kempování je přísně zakázáno. Nedoporučuje se individuální táboření mimo vyhrazené kempy ani cestovat do vojensky citlivých oblastí podél řeckých hranic. Všeobecně se doporučuje věnovat pozornost vlastnímu motorovému vozidlu a cennostem; dochází k častým krádežím cestovních pasů.

Stezky v areálech archeologických památek mohou být i ve špatném stavu, čímž vzniká nebezpečí úrazu.

Převoz a přechovávání i malého množství drog je často trestáno dlouholetým vězením. Nošení nože nebo slzného spreje je posuzováno jako nepovolené ozbrojování.

Potápění s přístroji je možné jen na zvláštní povolení a jen v některých oblastech.

Návštěva mnišského státu Athos (Agios Oros) je povolena pouze mužům starším 18 let, ženy nemají vůbec přístup. O povolení návštěvy je třeba požádat předem. S žádostí o vyřízení povolení ke vstupu je možno se obrátit na Honorární konzulát ČR v Soluni (Ploutarchou 8, 546 23 Thessaloniki, tel.: 0030-2310 267 041, fax: 0030-2310 266 415). Zájemce zašle faxem kopii cestovního pasu, sdělí předpokládaný termín návštěvy a další požadované informace. Honorární konzulát po obdržení potvrzení termínu vyrozumí zájemce. Minimálně 1 pracovní den před návštěvou se musí zájemce osobně dostavit s cestovním pasem do Kanceláře pravoslavné církve v Soluni (tel.: 2310-861 611), kde mu bude předáno povolení. Úřední hodiny kanceláře jsou každý den od 9.00 do 13.00 hod.

Používané el. napětí je 220 V.