Chorvatsko - výlety

Biograd na moru

KORNATI
Celodenní výlet lodí na Kornatské ostrovy. Jedná se o nejhustší souostroví na Jadranu, které tvoří 109 ostrovů, ostrůvků a pouze několik málo osad. Během plavby je několik přestávek na koupání, návštěva solného jezera MIR a osady Sali, kde je oběd. Kornati jsou rájem jachtařů, lovištěm mořských živočichů a díky své nedotčené přírodě (staly se národním parkem) si získaly velkou oblibu návštěvníků.
Cena výletu: 200 HRK

PAŠMANSKÝ KANÁL + VRGADA
PAŠMAN - ostrov (57 km2) patřící k Severodalmatským ostrovům. Leží ve vnitřním ostrovním pásu jihovýchodně od ostrova Ugljan, se kterým je spojen novým mostem přes průplav Ždrelac. Od pevniny je oddělen Pašmanským průlivem (Pašmanski kanal). Pobřeží ostrova Pašman je členité. Vnitrozemí ostrova je kopcovité, nejvyšší výšky dosahuje Pašman vrchem Bokolj (272 m). Vápencový ostrov je do značné míry pokryt makchií, na východě převládají úrodné usazeniny. Západní pobřeží je velmi strmé a členité, jeho četné zátoky jsou chráněny před bórou. Při méně členitém východním pobřeží jsou rozložena všechna větší sídla ostrova - Tkon, Nevidjane, Kraj, Pašman,… Celkový počet obyvatel na ostrově Pašman se pohybuje kolem 3300.
Před pobřežím, zejména v jižní části, jsou četné drobnější ostrovy a ostrůvky, např. Školjić, Garmenjak, Babac, Muntan,… Obyvatelstvo se věnuje zemědělství, chovu ovcí a rybolovu. Kulturně historické památky jsou soustředěny v místních vesnicích a osadách nebo v jejich bezprostředním okolí. Mimo ně je památek velmi málo.
VRGADA - Nevelký ostrov (3,7 km2), patřící ke skupině Severodalmatských ostrovů, jihovýchodně od ostrova Pašman. Má 230 obyvatel. Všechny ostrůvky v jeho okruhu jsou neobydlené. Severovýchodní část ostrova je zalesněna, v nevelkých zátokách jsou tam malé oblázkové pláže. Nejvyšší vrch je Srabljinovac (112 m). Jediná osada na ostrově Vrgada je stejného jména na severovýchodě. Je malebně rozložena v zátoce Luka, kterou obklopují malé ostrůvky. V obci se dochoval předrománsky kostelík sv. o­ndřeje (Sveti Andrija). Na vyvýšenině nad hřbitovem jsou zříceniny věží a zdí, pravděpodobně pozůstatky antického či pozdějšího středověkého opevnění. Pro hospodářství ostrova je důležitý chov ovcí, rybolov, pěstování různých plodin. Turisty přitahují zdejší pěkné pláže, čisté moře a nedotčená příroda.
Cena výletu: 80 HRK - cca 4-5 hodin (9,00 – 14,00 hod.) – vč. keksů, vína, lima
                       160 HRK - celodenní výlet (9,30 – 17,00 hod.) – vč. ryby, vína, lima, keksů

Poznámky: pravidelná lodní linka na Pašman cca 10,- HRK/cesta


Pakoštane

KORNATI - celodenní výlet lodí na Kornatské ostrovy. Jedná se o nejhustší souostroví na Jadranu, které tvoří 109 ostrovů, ostrůvků a pouze několik málo osad. Během plavby je několik přestávek na koupání, návštěva solného jezera MIR a osady Sali, kde je oběd. Kornati jsou rájem jachtařů, lovištěm mořských živočichů a díky své nedotčené přírodě (staly se národním parkem) si získaly velkou oblibu návštěvníků.
Cena výletu: 25€ včetně vstupného na jezero a jídla / 20€ včetně vstupného na jezero a bez jídla

KRKA - báječný výlet do přírodní rezervace na řece Krka, prohlídka + koupání. Odjezd je v cca 9.30 hod, příjezd v cca 17.00 hod. Po krajinné stránce je řeka Krka nejkrásnější a nejpozoruhodnější řekou v této části jadranského přímoří. Tok Krky je dlouhý 73 km. Řeka teče málo osídlenou krasovou krajinou, probíjí si cestu četnými soutěskami ve vápencích, spadá přes překážky mnoha peřejemi, kaskádami a vodopády. V Krce žije devět druhů ryb - endemitů. Povodí Krky je bohaté na flóru (cca 220 druhů rostlin) a také mezi odborníky – ornitology je povodí Krky známé jako zvlášť cenná lokalita.
Cena výletu: 16-20€ včetně vstupného doprava mikrobusem pro 8 osob nebo autobusem

ZADAR - večerní návštěva města, odjezd je v cca 19.00 hod, návrat v cca 22.30 hod. Zadar – hlavní středisko severní Dalmácie, žije zde cca 80 tis. obyvatel. Město samo je pro své početné cenné historické a kulturní památky i pro svá kulturní zařízení jedním z nejpřitažlivějších míst v Dalmácii. Nese výrazné znaky římského urbanistického řešení. Některé bohaté antické památky byly odhaleny teprve bombardováním města za druhé světové války. Město i jeho bezprostřední okolí utrpělo při agresi krajinských Srbů v r. 1991 a 1992 veliké škody. Tyto škody již byly úplně odstraněny. Známá výroba lihovin, mj. likér maraskino
Cena výletu: 10€

Poznámky:
vodopády KRKA – vstupné cca 50,- HRK
pravidelná lodní linka na VRGADU cca 10,- HRK/cesta
polopenze včetně vína k večeři cca 10,-EUR/den

Tato nabídka je orientační a ceny, programy se mohou v průběhu sezóny měnit!!!