CK KO-TOUR
Select country and destination
Rozšířené hledání
Nejkrásnější zahrady, jezera a Alpy Lombardie - Itálie

Nejkrásnější zahrady, jezera a Alpy Lombardie

Itálie

, ProgramNejkrásnější zahrady, jezera a Alpy Lombardie

Počet termínů:

0 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

-

Doprava:

- -

Počasí:Popis
Zájezd do oblasti jezer Lago Maggiore, Lago di Como a Lago di Lugano, která se nachází na hranici Itálie a Švýcarska v krásné horské krajině. Od severu jsou chráněné ohromnou hradbou alpských velikánů pokrytých ledovci. Z tohoto důvodu je zde ideální klima pro subtropické rostliny a květenu, kterou uvidíte v zahradách historických vil, městečkách i ve volné přírodě.
Ubytování
5x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím) s polopenzí.
Stravování
5x polopenze
Doprava
Autobusem z Prahy, Plzně, Pardubic a H. Králové.
Program
1.den - Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2.den – Ráno návštěva pozoruhodného parku Sigurta s překrásnou zahradou, který se nachází jižně od jezera Lago di Garda. Přírodní park, vodní zahrada s množstvím květů aj. Odpoledne návštěva historického města Bergamo, kde se staré město pyšní souborem středověkých staveb.
3.den - STRESA – městečko na břehu jezera Lago Maggiore s úchvatnými výhledy na jezero a na Boromejské ostrovy. Vyhlídková plavba na ostrov MADRE, kde navštívíte vilu z 18. století s krásnou zahradou a na nejznámější ostrov ISOLA BELLA s ohromným barokním palácem a impozantními terasovitými zahradami. Z městečka Stresa výjezd lanovkou do mezistanice, kde z místní botanické zahrady je nádherná vyhlídka na jezero. Za hezkého počasí i na vrchol Mottarone (1491 m), odkud se naskýtají úchvatné výhledy na sněhem pokryté alpské velikány.
4.den - Plavba lodí z městečka ISPRA podél kláštera S.Caterina d.Sasso, který je zasazen ve vysoké skále spadající do vod jezera Maggiore. Členité zahrady vily TARANTO s překrásnou exotickou květenou, otevřenou pro veřejnost již v roce 1952. LOCARNO - barevné kvetoucí město se zahradami ve švýcarské části jezera.
5.den - LUGANO - švýcarské město na břehu jezera Lago Lugano. Výjezd pozemní lanovkou na vyhlídku MONTE SAN SALVATORE. Krátká procházka ke kostelu San Salvatore z jehož střechy je nezapomenutelná vyhlídka na Lago Lugano, město Lugano a okolní krajinu. Dále navštívíte MELIDE s expozicí „Švýcarsko v miniatuře“ a zastavíme se v CASLANU, kde se vyrábí čokoláda. Ukázka výroby a možnost nákupu za výrobní cenu.
6.den - Jízda podél jezera LAGO DI COMO dosahující hloubky 410 m nad kterým se zvedají strmé svahy hor. Svou stísněností mezi horami jezero připomíná norské fjordy. Návštěva romantické vily Carlotta, jejíž park pokrývá nádherná botanická zahrada. Z městečka Cadenabbia se lodí přepluje do městečka BELLAGIO – malebný skvost na ostrohu, kde se stýkají Lago di Como a Lago Lecco. Úzkými uličkami přes kopec lze projít z nábřeží jednoho jezera na břeh druhého, na ostroh z výhledem na obě jezera nebo k pěknému kostelu který dominuje starému městu. COMO – zastávka ve městě založeném již Římany.
7.den - CERTOSA DI PAVIA –klášterní komplex v Lombardii, světově proslulý bohatstvím své gotické i renesanční architektury. MILANO - hlavní město města Lombardie, město umění, designu a světové módy. Prohlídka Piazza Duomo se slavnou milánskou gotickou katedrálou Duomo – fantastický soubor vznosných pilířů, vyhlídka ze střechy katedrály, kde za jasného počasí můžeme vidět Alpy, stylová obchodní pasáž Galleria Vittorio Emanuele II. a další krásné stavby historického centra.
8. den – Návrat do Prahy v ranních hodinách.
Cena zahrnuje
Dopravu autobusem, průvodce, 5x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 5x polopenzi.
Cena nezahrnuje
Lodní spojení; vstupy; komplexní pojištění á 264,-Kč/os.

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.