Aktuality
LM - Řecko - okruh - od Soluně na Peloponés 4.10. - 14.10.

LM - Řecko - okruh - od Soluně na Peloponés 4.10. - 14.10.

4.9.2018

SOLUŇ – LEPTOKARIA – OLYMP – DION – PLATAMONAS – LARISA – TRIKALA – METEORA – THERMOPYLY – DELFY – PYTHIE – ATÉNY – KORINTH – EPIDAUROS – MYKÉNY – NAUPLIO

CENA: LM 9.990,- Kč 12.680,-Kč

Orientační program:
1. Odjezd brzy ráno z ČR, trasa přes Maďarsko, Srbsko, Makedonii.
2. Příjezd do Řecka, návštěva SOLUNĚ (THESSALONIKI) – prohlídka města; LEPTOKARIA (letovisko pod Olympem) – ubytování ve 2-3lůžkových studiích, večeře, nocleh.
3. Ráno odjezd směr křižácký hrad PLATAMONAS, pohoří OLYMP - výjezd na vyhlídku, LIFIDRA – magnetická hora; DION – archeologický areál + muzeum, LITOCHORO – krátká prohlídka města, večeře, nocleh v Leptokarii.
4. Odjezd na poutní místo AGIA PARASKIEVI v soutěsce TEMBI mezi pohořím OLYMPOS a OSSA; dále směr LARISA, TRIKALA, KALAMBAKA, METEORA – tajemné kláštery na skalách, kouzelná krajina. Večeře, nocleh v Leptokarii.
5. Odjezd směr DELFY – nejslavnější svatyně Řecka, působiště věštkyně PYTHIE. Athény - ubytování, nocleh.
6. Snídaně, prohlídka ATHÉN. Nocleh v hotelu v Athénách.
7. Snídaně, dokončení prohlídky Athén, odjezd na PELOPONES; AKROKORINTH – hora nad areálem starého města, krásné výhledy, KORINTHOS – průplav, odjezd do Tola, ubytování v penzionu, nocleh.
8. Snídaně, EPIDAUROS – sídlo boha lékařství ASKLEPIA, se zachovalým antickým divadlem, dále zastávka v bájných MYKENÁCH – Atreova pokladnice, Lví brána, hrobky antických hrdinů, zde našel Schliemann zlaté poklady, NAUPLIO s pevností PALAMIDI, francký hrad TORON, malebný přístav. Odpoledne koupání, nocleh opět v Tolu.
9. Po snídani odjezd do Leptokarie, cestou THERMOPYLY – památník slavné bitvy mezi Řeky a Peršany , příjezd do Leptokarie – volno, nocleh.
10. Možnost nákupu v Leptokarii. V poledne (odpoledne) odjezd do ČR.
11. Příjezd do ČR v odpoledních (večerních) hodinách.

Pojištění: kompletní pojištění (léčebné výlohy, úraz, zavazadla, odpovědnost za škodu a storno zájezdu) za příplatek 363,-Kč/os., do 15 roků za 253,-Kč/os.

Cena obsahuje: dopravu busem, 8x ubytování (penziony, hotel), 4x snídani, 3x večeři, průvodce

Možnost přiobjednání: Příplatek za 1L pokoj 2.500,-Kč. Doporučená částka na vstupy cca 90 EURO.

Povinný příplatek – platba na místě: pobytová taxa cca 0,5 – 3€/pokoj/noc.

Zájezd je pojištěn proti úpadku CK

Pro objednání volejte 461 723 740.